Skip to content

Akupunktúra

Je overená tisícročiami, aj modernou vedou, nie je doplnkom alebo alternatívou medicíny, ale riadnym odborom medicíny. Ide o zložitý viacstupňový postup pri diagnostikovaní a ošetrovaní človeka, ktorý je súčasťou zákonitostí prírody. Touto terapiou chceme docieliť nastolenie energetickej rovnováhy a harmonizácie systému pri prísnom dodržiavaní princípu individuality. Lokálny problém je prejav celku a preto sa nezaoberáme len určitou časťou tela, ale venujeme sa mu celostne. Akupunktúra vychádza z klasickej, aj z tradičnej čínskej medicíny, rešpektuje vedecké interdisciplinárne poznatky a klasickú medicínu a v súlade s nimi sa snaží o vyriešenie alebo zmiernenie problémov napr. pri náhlych alebo dlhotrvajúcich telesných i duševných bolestiach. Využíva sa aj v rámci prevencie zdravotných ťažkostí, ale aj pri závažných ochoreniach najrôznejšieho charakteru. Uplatnenie nachádza vo všetkých odboroch klinickej medicíny.

Akupunktúra ovplyvňuje organizmus stimuláciou tzv. aktívnych bodov, do ktorých sa na určitý čas zavádzajú sterilné jednorazové ihličky, alebo sa aktívne body stimulujú inými modifikovanými technikami. Akupunktúra pomáha pri bolestivých stavoch napr. hlavy, chrbtice, kĺbov, svalov, pri ochrnutiach najrôznejšieho pôvodu, pri ťažkostiach po úrazoch, v regenerácii po operačných výkonoch, pri rôznych odvykacích kúrach, pri ochoreniach žlčníka, pečene, srdcovo – cievneho aparátu, tenkého čreva, sleziny, pankreasu, žalúdka, pľúc, hrubého čreva, kože, pri alergických ochoreniach, asthme, ďalej pri močovo – pohlavných a obličkových ochoreniach, pri gynekologických problémoch a pod. Dobré účinky má aj kozmetická akupunktúra. V modernej spoločnosti pribúdajú psychické ťažkostí, významne sa podieľajúce na príčine mnohých ochorení a aj v tejto oblasti môže akupunktúra pomôcť. Akupunktúra rešpektuje terapiu klasickej medicíny a v žiadnom prípade ju nenahrádza.

Cenové relácie, podľa typu ošetrenia sa pohybujú od 10 do 40 . Pacienti si úkony v ambulancii hradia priamou platbou v plnom rozsahu

MUDr. Eva Kováčová

Kto som?

V praxi som sa venovala do r. 1997 rehabilitácii deti s reumatickými chorobami a s vrodenými a získanými srdcovými chybami v detskej kardiologickej liečebni „Slovensko“ v Sliači.
Od r. 1997 do r. 2015 som robila v komplexnom rehabilitačnom tíme v Špecializovanom liečebnom ústave „Marína“ v Kováčovej s ochoreniami pohybového aparátu s bolesťami chrbtice, kĺbov, svalov, po úrazoch, operáciách, zápaloch, po neurologických ochoreniach rôzneho druhu a pod. Pracovala som so znevýhodnenými pacientmi všetkých vekových kategórii, s deťmi s detskou mozgovou obrnou, s vrodenými aj získanými vývojovými chybami, s pacientmi po náhlych cievnych mozgových príhodách, s  apalickým syndrómom po kraniocerebrálnych traumách a pod. Popri najmodernejších rehabilitačných technikách a bazálnej stimulácii, som si od r. 2008 začala rozširovať vedomosti o akupunktúru. Svoje nadobudnuté skúsenosti som využila aj v práci na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, aj ako rehabilitačná lekárka v Dome Božieho milosrdenstva v hospici a v Dome sociálnych služieb T. Andrašovana 44 v Banskej Bystrici.
T. č. mám súkromnú bezbarierovú ambulanciu akupunktúry a fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie v Banskej Bystrici na Nám. SNP č. 15/15. Základné, aj nadstavbové vzdelanie a prax z akupunktúry som získala na 1. klinike akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára v Bratislave a v Ústave Tradičnej čínskej medicíny SZU Lekárskej fakulty v Bratislave, kde som z akupunktúry úspešne absolvovala aj atestáciu. Som členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej spoločnosti pre fyziatriu, balneológiu a rehabilitáciu, Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny a Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti. Prácu s chorým človekom podriaďujem vysoko etickým princípom.

Atestácie:
Pediatria I. st.
Detská kardiológia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Akupunktúra

Ako ma nájdete?

Buď priamo z námestia SNP cez pasáž č. 14 vedľa zelenej budovy OTP banky, / po prejdení pasážou zísť nadol cca 100 m k bielym preskleným dverám, alebo je možnosť prísť zdola zo Strieborného námestia /pri bývalej budove Slovenky/ a to Hornou striebornou ulicou a vľavo hľadať dve žlté budovy, prejsť dohora medzi tieto dve žlté budovy, ďalej cez rampu, potom doprava cez bielu kovovú bránu a znovu doprava k bielym preskleným dverám.  Prístup: bezbarierový.

Kontakt:

Objednávky len cez e-mail alebo mobil:
MUDr. Eva Kováčová
Mobil: +421 915 121 650
E-mail: info@akupunkturaeva.sk


Ordinačné hodiny:
PO – PI: 13. 00 – 17. 00 hod.
Víkendy: zatvorené

Všetky kontakty v jednom kóde.
Všetky kontakty v jednom kóde.